Výlet na Kralický Sněžník a k prameni řeky Moravy

Obtížnost: střední

Na Kralický Sněžník vysoký 1423 m.n.m. z Dolní Moravy vede několik značených turistických tras. Můžete vybírat mezi naučnou stezkou podél řeky Moravy, stezkou s prohlídkou menších volně přístupných bunkrů, stezkou vedoucí vysokohorskými rašeliništěmi či mezi hřebenovou stezkou s krásnými výhledy na polskou stranu. Těsně pod vrcholem Kralického Sněžníku se můžete napít z pramene Moravy a užít si výhled na všechny strany spolu se slonem vytesaným do kamene.