Ruční papírna a lázeňské město Velké Losiny

Typ: ,
Obtížnost: lehká

Velké Losiny ležící severně od města Šumperka v malebném údolí řeky Desné jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou bohatou a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek.

Ruční papírna

Zcela právem k nim náleží velkolosinská ruční papírna, jež byla na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století. Papírenskou manufakturu nechal vystavit na místě bývalého obilního mlýna Jan mladší ze Žerotína. V roce 1949 se papírna stala součástí národního podniku Olšanské papírny, zabývající se papírenskou výrobou v několika strojních průmyslových papírnách na Šumpersku. Od roku 2006 je sídlem samostatné společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s.

Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní umělecké a restaurátorské praxi.

Unikátní areál významné technické památky, která zejména z pohledu více jak čtyř set leté kontinuity tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce 2002 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou.

Renesanční zámek

Renesanční zámek leží na jižním okraji obce Velké Losiny mezi zalesněným kopcem Strážníkem a říčkou Losinkou a je jednou z nejkrásnějších ukázek moravské renesanční architektury.

První zmínky o stavbě na území dnešního zámku sahají do období gotiky, kdy zde vnikla původně vodní tvrz v gotickém slohu. Na konci patnáctého století v roce 1496 se celé losinské panství dostalo do područí pánů ze Žerotína. Starobylá gotická tvrz brzy přestala vyhovovat vysokým nárokům šlechticů, a proto ji roku 1531 nechali přestavět v honosný renesanční zámek, který je od 17 století obklopen francouzským parkem.

Temným obdobím historie zámku jsou velké čarodějnické procesy. Roku 1678 povolala hraběnka Angelina Sybila Galle, rozená Žerotínová, do Losin inkvizitora Františka Jindřicha Obliga z Edelstadtu, aby zde zahájil čarodějnické procesy, jimž podlehlo na žerotínských panstvích 56 nevinných lidí (viz kniha Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice“ a stejnojmenný film Otakara Vávry).

Sirné lázně

Termální lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně s dlouholetou tradicí, jejichž historie sahá až do 16. století. Příroda dala Velkým Losinám do vínku léčivé termální prameny, které mají blahodárné účinky na pohybový aparát, nervovou soustavu a kožní nemoci. Jejich teplota se pohybuje okolo 36°C a losinská balneoterapie je využívá k léčebným koupelím a k napájení vnitřního i venkovního bazénu.

Více informací se dozvíte na:

http://www.muzeumpapiru.cz/

www.zamek-losiny.cz

http://www.lazne-losiny.cz