Kralické opevnění z 2.světové války

Typ: ,
Obtížnost: lehká

Kralická oblast je jednou z  nejsilněji opevněného území v ČR. V Králikách je možné ve Vojenském muzeu shlédnout historickou expozici věnovanou armádě a obraně státu (technika, vozidla, zbraně, munice atd.). Za pozornost stojí akce Cihelna, kde se každý rok v srpnu uskutečňují bojové ukázky dobové výzbroje, uniforem, vozidel i taktik bojujících. V Kralikách se také nachází jedna z  dělostřeleckých tvrzí, tvrz Hůrka, jejíž bojové objekty byly ve své době (dokončena 1938) naprosto bezpečné proti účinkům všech tehdy známých zbraní.

V blízkém okolí hotelu je možné navštívit několik menších pěchotních srubů (např. K-5 “U potoka”, K-S 8 “U Nádraží” atd.) a nespočetně mnoho volně přístupných řopíků.

Za návštěvu rozhodně stojí nejlépe dochovaná stavba svého druhu na území ČR, dělostřelecká tvrz Bouda. Je komplexem pěti objektů, tzv. srubů, propojených hluboko pod zemským povrchem velmi rozsáhlým podzemním systémem chodeb a místností (celková délka 1,5 km). Na tuto tvrz vede přírodním parkem Suchý vrch a Buková hora několik turistických značek ze všech světových stran. Je na Vás, kterou z nich zvolíte.

Více informací na:

http://boudamuseum.com/index.php

http://www.akcecihelna.com

http://www.armyfort.com/

Fotografie z čs. opevnění Kralicka a z akce Cihelna od M. Wecker, T. Bouchala a kpt. M. Jandové.